PRIVACYBESCHERMING

 

§ 1 Algemeen

Uw persoonsgegevens (bijv. aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrelatie, creditcardnummer) zullen door ons alleen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens en de wet op de bescherming van persoonsgegevens van de Europese Unie (EU). De onderstaande voorschriften informeren u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze webpagina's. Indien u via links op onze pagina's wordt doorverwezen naar andere pagina's, informeer u dan daar over de respectievelijke wijze van omgaan met uw gegevens.

 

§ 2 Webanalyse met Google Analytics

(1) Doel van de verwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten in de Europese Economische Ruimte eerst worden afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de provider van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten van de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de website-provider te verlenen.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1 f) AVG.

(3) Gerechtvaardigd belang

Ons gerechtvaardigd belang is de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Ter bescherming van uw belang bij de bescherming van uw persoonsgegevens maakt deze website gebruik van Google Analytics met de extensie "anonymizeIP()", zodat de IP-adressen enkel in verkorte vorm verder worden verwerkt om te voorkomen dat ze rechtstreeks op een persoon kunnen worden betrokken.

(4) Categorieën ontvangers

Google, partnerbedrijven

(5) Doorzending naar een derde land

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de US-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

(6) Opslagduur

Onbeperk

(7) Recht op verzet

U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browser-software daarvoor in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt daarnaast voorkomen dat de door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) worden verzameld, aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt, en wel door de via de volgende link beschikbare plugin te downloaden en te installeren: optout

U kunt het verzamelen van gegevens ook voorkomen door een opt-out-cookie in te stellen. Wilt u het verzamelen van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst voorkomen, klik dan hier: Google Analytics deactiveren

 

§ 3 Informatie, wissen, blokkeren

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking, evenals een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hierover en over verdere vragen met betrekking tot het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde via het in het impressum vermelde adres contact met ons opnemen.

 

§ 4 Informatie over cookies

(1) Doel van de verwerking

Deze website maakt gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die niet permanent in of door uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om meerdere producten in een winkelmandje te plaatsen.

Andere cookies blijven permanent en herkennen uw browser bij een volgend bezoek. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld uw wachtwoorden voor een klantaccount permanent opslaan.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1 a) AVG.

De volgende toestemming hebt u evt. uitdrukkelijk verleend:

Onze website maakt gebruik van tracking cookies, om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de site door bezoekers en om onze website te optimaliseren. Door gebruik te maken van de site gaat u hiermee akkoord.

(3) Opslagduur

De technisch noodzakelijke cookies worden in de regel bij het sluiten van de browser gewist. Permanent opgeslagen cookies hebben een verschillend lange levensduur, variërend van enkele minuten tot meerdere jaren.

(4) Recht op herroeping

Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, kunt u de acceptatie van deze cookies in uw internetbrowser deactiveren. Dit kan echter leiden tot een beperking van de functionaliteit van onze website.

U kunt uw toestemming voor permanente opslag te allen tijde intrekken door de opgeslagen cookies via uw browser te verwijderen.

 

§ 5 Newslettergegevens

Als u zich wilt abonneren op de Newsletter die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de Newsletter. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De door u verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de Newsletter kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de link "Afmelden" in de Newsletter.

(1) Doel van de verwerking

Bij de aanmelding voor de Newsletter wordt uw e-mailadres gebruikt voor reclamedoeleinden, d.w.z. in het kader van de Newsletter informeren wij u met name over producten uit ons assortiment. Voor statistische doeleinden kunnen we evalueren welke links in de Newsletter worden aangeklikt. Daarbij is voor ons niet herkenbaar welke concrete persoon geklikt heeft. De onderstaande toestemming hebt u afzonderlijk uitdrukkelijk verleend: Aanmelding voor de Newsletter.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1 a) AVG.

(3) Categorieën ontvangers

MailChimp
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

(4) Opslagduur

Uw e-mailadres wordt ten behoeve van de verzending van de Newsletter uitsluitend voor de duur van de gewenste aanmelding opgeslagen.

(5) Recht op herroeping

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Als u de Newsletter niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich als volgt afmelden: Via een afmeld-link in de Newsletter of per e-mail naar marketing@supra-elektronik.com

 

 

Newsletter per MailChimp

We gebruiken voor de verzending van onze Newsletter de component MailChimp. MailChimp is een dienst van de firma The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, Verenigde Staten.

Uw gegevens die bij de aanmelding van de nieuwsbrief worden bewaard (e-mailadres, evt. naam, IP-adres, datum en tijdstip van uw aanmelding) worden naar een server van de firma The Rocket Science Group in de VS verzonden en daar met inachtneming van de "EU-US Privacy Shield"-overeenkomst opgeslagen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij MailChimp vindt u op:

mailchimp.com/legal/privacy/

Nadere informatie over de "EU-US Privacy Shield"-overeenkomst is te vinden op:

De federale ombudsman voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie

ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm

Uw abonnement op deze Newsletter en daarmee de toestemming voor het opslaan van uw gegevens kunt u op elk gewenst moment voor de toekomst opzeggen of herroepen. Details hierover zijn te vinden in de bevestigingsmail en in elke individuele Newsletter.

Newsletter-tracking

Onze Newsletters bevatten zogenaamde tracking pixels (web bugs), waarmee we kunnen herkennen of en wanneer een e-mail is geopend en welke links in de e-mail door de gepersonaliseerde ontvanger zijn gevolgd.

Deze gegevens worden door ons opgeslagen om onze Newsletter optimaal te kunnen afstemmen op de wensen en interesses van onze abonnees. Dientengevolge worden de zodoende verzamelde gegevens gebruikt om gepersonaliseerde Newsletters naar de respectievelijke ontvanger te sturen.

Wij vragen u op de desbetreffende plaats als volgt om uw toestemming hiervoor:

"Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens en mijn gebruiksgedrag via Newsletter-tracking elektronisch worden opgeslagen om mij een geïndividualiseerde nieuwsbrief toe te zenden. Met het herroepen van de toestemming om de Newsletter te ontvangen wordt ook de toestemming voor de voornoemde tracking herroepen".

Met het herroepen van de toestemming om de Newsletter te ontvangen, wordt ook de toestemming voor de bovengenoemde tracking herroepen.

 

§ 6 Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Om onze contents in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken we op deze website scriptbibliotheken en lettertypenbibliotheken zoals Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Web Fonts worden gekopieerd naar de cache van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser de Google Web Fonts niet ondersteunt of geen toegang toestaat, word de contents in een standaardlettertype weergegeven.

Het opvragen van script- of lettertypenbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de bibliotheekbeheerder. Daarbij is het theoretisch mogelijk - maar op dit moment ook onduidelijk of en zo ja, voor welke doeleinden - dat beheerders van corresponderende bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

 

§ 7 Ingebedde YouTube-video's

Op sommige van onze webpagina's nemen we YouTube-video's op. Provider van de betreffende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina met de plugin van YouTube bezoekt, wordt er een verbinding met de Youtube-servers gemaakt. Daarbij wordt Youtube medegedeeld welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw Youtube-account, kan Youtube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

Als er een YouTube-video wordt gestart, maakt de provider gebruik van cookies die informatie over het gedrag van de gebruiker verzamelen.

Wie het bewaren van cookies voor het Google Ad-programma heeft uitgeschakeld, hoeft ook bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. Youtube slaat echter ook in andere cookies niet-persoonsgerichte gebruiksinformatie op. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

§ 8 Rechten van de betrokkene

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene als bedoeld in de AVG en hebt u jegens ons de volgende rechten:

1. Recht op informatie

U kunt van ons verlangen te bevestigen of persoonsgegevens die betrekking hebben op u door ons worden verwerkt.

Is er sprake van een dergelijke verwerking, dan kunt u de volgende informatie bij ons opvragen:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens bekend zijn of nog bekend worden gemaakt;

(4) de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de opslagduur;

(5) het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door ons of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 AVG en - in ieder geval in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verlangen om in verband met de doorgifte op de hoogte te worden gesteld van de adequate garanties conform art. 46 AVG.

2. Recht op correctie

U hebt een recht op correctie en/of aanvulling jegens ons indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. Wij moeten de gegevens onmiddellijk corrigeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u eisen om de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken:

(1) indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) indien de verwerking onrechtmatig is en u weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3) als we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u ze wel nodig hebt om rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen, of

(4) als u overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG verzet hebt aangetekend tegen de verwerking en het nog niet duidelijk is of de gerechtvaardigde belangen waarop wij recht hebben zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, dan mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovengenoemde voorwaarden heeft plaatsgevonden, wordt u door ons op de hoogte gesteld alvorens de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering

a) Verplichting tot verwijdering

U kunt van ons verlangen om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te wissen en wij zijn verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins zijn verwerkt.

(2) U herroept uw toestemming, waarop de verwerking op grond van art. 6 lid 1 letter a of art. 9 lid 2 letter a AVG gebaseerd was en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

(3) U tekent conf. art. 21 lid 1 AVG verzet aan tegen de verwerking en er is geen sprake van prevalerende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u tekent conf. art. 21 lid 2 AVG verzet aan tegen de verwerking.

(4) De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, waaraan wij onderhevig zijn.

(6) De u betreffende persoonsgegevens zijn met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig art. 8, lid 1 AVG verzameld.

b) Informatie aan derden

Hebben wij de u betreffende persoonsgegevens openbaar gemaakt en zijn wij verplicht deze in overeenstemming met art. 17 lid 1 AVG te verwijderen, dan zullen wij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementeringskosten passende maatregelen treffen, waaronder technische, om degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene aan hen hebt verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is

(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, waaraan wij onderhevig zijn, of het behartigen van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag, waarmee wij zijn belast;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9, lid 2 letter h en i alsmede art. 9, lid 3 AVG;

(4) voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in de zin van art. 89, lid 1 AVG, voor zover de onder a) genoemde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt, of

(5) om rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op informatie

Hebt u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens ons doen gelden, dan zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt in kennis te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of met onevenredig veel kosten en moeite gepaard gaat.

U hebt jegens ons het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering toe te zenden indien

(1) de verwerking berust op basis van een toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a AVG of op een overeenkomst conf. art. 6 lid 1 letter b AVG en

(2) de verwerking met behulp van geautomatiseerde methoden plaatsvindt.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om te verzoeken dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks door ons worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van een openbaar gezag, waarmee wij zijn belast.

7. Recht op verzet

U hebt het recht, om redenen voortvloeiende uit uw specifieke situatie te allen tijde verzet aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die op grond van art. 6 lid 1 letter e of f AVG plaatsvindt; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.

Wij verwerken de u betreffende persoonsgegevens dan niet langer, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn die voor de verwerking bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden hebt u het recht om te allen tijde verzet aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering, voor zover die is gekoppeld aan dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, worden de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – niettegenstaande de richtlijn 2002/58/EG – uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde methoden, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8. Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring inzake de bescherming persoonsgegevens

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring inzake de bescherming persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. De herroeping van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van die toestemming tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden.

9. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - en die juridische gevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanmerkelijk beïnvloedt. Dit geldt niet indien de beslissing

(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons,

(2) toelaatbaar is volgens het recht van de Unie of van de lidstaten, waaraan wij onderhevig zijn en dat recht passende maatregelen bevat ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen of

(3) plaatsvindt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens conform art. 9 lid 1 AVG, tenzij art. 9 lid 2 letter a of g van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen nemen wij passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen.

10. Recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij het verzet is ingediend, stelt degene die het verzet indient in kennis van de status en de resultaten van het verzet, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep bij de rechter overeenkomstig art. 78 AVG.

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

Advocaat en vakadvocaat voor IT-recht

Florian König M.L.E.  
Dienerreihe 2
20457 Hamburg


E-Mail info@net-lawyer.de
http://www.net-lawyer.de

 

 

Drukken Opslaan (PDF)