Colofon

Supra Foto Elektronik Vertriebs GmbH
Denisstraße 28 A
D-67663 Kaiserslautern

Vertegenwoordigd door:

Directeur:
Ralph Hennes

Contact:

Tel: +49 631 35199-0
Fax: +49 631 35199-49
E-Mail: info@supra-elektronik.com

Registreren:

Inschrijving in het handelsregister.
Rechtbank van inschrijving: Kaiserslautern
HRB Nr.: 1560

Btw-nummer:

BTW-nummer: DE 148 637 374
ILN 4006905000004

Broninformatie voor afbeeldingen en afbeeldingen:

www.fotolia.de 
www.shutterstock.com

Merkenregister

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op websites van supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH merkenrechtelijk beschermd. Dat geldt met name voor merktekens, typeplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen.

Garantie

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kan supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH het ontbreken van fouten en de nauwkeurigheid van de opgenomen informatie niet garanderen. supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH sluit elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect uit het gebruik van deze website ontstaat uit, voor zover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid van supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH.

Aansprakelijkheid

Ondanks een zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de contents van externe links. Voor alle contents en de uitvoering van de gelinkte internetpagina's op onze totale homepage, incl. alle subpagina's, zijn uitsluitend de providers daarvan verantwoordelijk. Dat geldt voor alle op onze homepage gepubliceerde links en voor alle contents van de pagina's, waarheen links of banners leiden.

Bescherming persoonsgegevens

Alle adres- en bestelgegevens worden uitsluitend ten behoeve van de nakoming van overeenkomsten opgeslagen. Conform de wettelijke bepalingen gebruiken we de over u verzamelde gegevens uitsluitend voor de door ons voor u verrichte diensten. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.