SUPRA - Reparationer

Har du problemer med din enhed?

Inden du indsender dit apparat, bedes du kontakte vores service-hotline, da vores rådgivere i de fleste tilfælde kan hjælpe telefonisk.

Vores produkter underkastes en streng slutkontrol, inden de bliver leveret. Skulle der alligevel mod forventning være opstået en defekt på dit produkt, bedes du sende dette i den originale emballage til nedenstående serviceadresse. Du modtager så efter kort tid et nyt eller repareret apparat.

Vigtige henvisninger

  • Vedlæg - såvidt muligt - en detaljeret beskrivelse af fejlen til dit apparat.
  • Vedlæg venligst garantibeviset og en kopi af købskvitteringen (kassebon).
  • Hvis du også sender tilbehør med, bedes du notere det detaljeret i din ledsageskrivelse.
  • Hvis du ikke medsender noget tilbehør, bedes du også skrive dette tydeligt synligt på din ledsageskrivelse.
  • Angiv venligst din fuldstændige adresse samt telefonnummer og e-mail-adresse.
  • Hvis du om kort tid skal ud at rejse, eller der forestår en hændelse, som gør, at du har brug for apparatet hurtigst muligt, bedes du angive dette separat.

Hotline:

Til dine spørgsmål og problemer, kan du kontakte vores hotline service til din rådighed.

Mandag - fredag mellem kl. 09.00 og 16.30

Tel: +45 699 603 39

 

E-Mail: dkservice@haycomputing.de