Kolofon

Supra Foto Elektronik Vertriebs GmbH
Denisstraße 28 A
D-67663 Kaiserslautern

Adm. direktør:

Ralph Hennes

Kontakt:

Telefon: +49 631 35199-0
Telefax: +49 631 35199-49
E-Mail: info@supra-elektronik.com

Tilmeld:

Registerdomstol: Kaiserslautern
HRB Nr.: 1560

Momsnummer:

CVR-nr.: DE 148 637 374
ILN 4006905000004

Kildeoplysninger for billeder og grafik:

www.fotolia.de 
www.shutterstock.com

Mærkefortegnelse

Såfremt der ikke er angivet andet, er alle mærker, som bruges på supra Foto Elektronik Vertriebs GmbH's hjemmesider, beskyttet af varemærkeretten. Det gælder især for mærker, typeskilte, firmalogoer og emblemer.

Garantifortegnelse

Dette website er sammenstillet med størst mulig omhu og nøjagtighed. Alligevel kan Supra Foto Elektronik Vertriebs GmbH ikke garantere, at de deri indeholdte oplysninger er fejlfrie og nøjagtige. supra Foto Elektronik Vertriebs GmbH fralægger sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå direkte eller indirekte gennem brug af denne hjemmeside, såfremt supra Foto Elektronik Vertriebs GmbH ikke påviseligt har gjort sig skyldig i forsæt eller grov uagtsomhed.

Henvisning om ansvar

Selv om vi fører streng kontrol med indholdet, fralægger vi os ethvert ansvar for indholdet af eksterne links. For alle indhold og udformningen af linkede internetsider på hele vores hjemmeside inkl. alle undersider er udelukkende disse siders ejere ansvarlige. Det gælder for alle links, som offentliggøres på vores hjemmeside, og for alle indhold i de sider, som links eller bannere leder til.

Databeskyttelse

Alle adresse- og bestillingsdata gemmes udelukkende med det formål at opfylde kontrakten. I henhold til lovbestemmelserne bruger vi udelukkende de registrede data til de ydelser, vi yder for dig. Dine data bliver ikkevideregivet til tredjemand.